I klassisk homeopati finns inga bieffekter och det är inte menat som en tillfällig fix

Sammanfattning

Homeopatiska läkemedel är väldigt milda och har inga biverkningar som vanliga mediciner har. Det finns något man kallar för förstförsämring, (en tillfälligt ökning av befintliga symptom direkt efter att läkemedlet tagits) men det är något helt annat än biverkningar och om det skulle uppstå så är det ett positivt tecken. På grund av de ibland allvarliga biverkningarna, lider många patienter och börjar därför att leta efter alternativa lösningar på sina hälsoproblem. Klassisk homeopati kan vara just den lösningen – en behandling som strävar efter att stärka patientens totala hälsa, i många fall utan behov av att ta läkemedel dagligen (beroende på hälsoproblem och omständigheter). På vår utbildning lär du dig att på ett effektivt sätt hitta rätt läkemedel för patienten och du lär dig hur du tolkar reaktionen efter att läkemedlet intagits på ett sådant sätt så att du kan justera behandlingen om det skulle behövas.

En av de främsta anledningarna till att människor väljer homeopati är att de mår dåligt av biverkningar från mediciner

Ett problem man ofta hör talas om och som ofta leder till att människor letar efter alternativa lösningar är att de inte är nöjda med biverkningarna de får av att ta medicin för vissa sjukdomar och hälsoproblem. För en stor grupp patienter är de negativa effekterna av mediciner anledningen till att de letar efter alternativa behandlingsmetoder och en viktig metod är klassisk homeopati.

Med tanke på att det inte finns någon varaktig bot för de flesta kroniska sjukdomar inom den vanliga medicinen, återstår ingen annan lösning än att ta mediciner under lång tid. Alla upplever inte biverkning, men en stor grupp människor gör det. I de fall biverkningar av medicinering uppstår så fortsätter det under hela tiden som medicinen behövs. Så patienterna måste välja det minst onda av två onda saker: att lida av den ursprungliga sjukdomen eller att lida av biverkningarna av medicineringen.

Ett annat problem är att en del människor har en känsla av att terapin eller medicinen inte fungerar tillräckligt, eller att husläkare, specialister etc. inte kan hitta orsaken till deras problem. Dessa människor försöker också ofta hitta en lösning inom den alternativa medicinen och speciellt inom homeopatin.

Organisationer som Lareb eller Yellow Card kartlägger biverkningar av medicinering. Patienter kan skicka in sina erfarenheter så att de kan göras tillgängliga för andra patienter.

Det verkar också som att en ökande andel kvinnor har tröttnat på eller blivit avskräckta från att ta preventivmedel i tablettform. Dessutom är många män och kvinnor trötta på att ta medicin under lång tid. De blir alltmer medvetna om effekterna av medicineringen. Människors medvetenhet ökar när det gäller användningen av läkemedel. Många människor har inte bara blivit medvetna om hur mediciner påverkar den egna hälsan, de har också blivit medvetna om de kostnader som är involverade och hur kvalitén på t ex dricksvattnet påverkas. Många läkemedel som utsöndras ur kroppen eller kastas bort hamnar i våra vattendrag och är mycket svåra att filtrera bort.

Vi inser att medicinering är mycket viktig för många människor och kan förhindra försvagning eller till och med död. Vi är därför inte emot användningen av mediciner och råder att inte ändra medicinering om det inte först diskuterats med förskrivande läkare. Det är dock ett faktum att många människor inte bara upplever fördelarna utan också nackdelarna.

I klassisk homeopati upplever man inte biverkningar

I klassisk homeopati upplever vi inte fenomenet biverkningar som det upplevs med vanlig medicin. Homeopatiska läkemedel ger inga biverkningar Det gör att klassisk homeopati tilltalar många patienter. Homeopatiska läkemedel kan starkt påverka hälsan i en positiv riktning utan negativa effekter.

Inom homeopatin känner man till förstförsämringen. En inledande försämring kan inträffa efter att man tagit rätt homeopatiska läkemedel och består av en kortvarig (2-3 dagar) ökning av redan befintliga symptom. Det är som om det vore en första reaktion som kan uppstå vid läkeprocessens början. Jämför det med träningsvärk som kan uppstå när någon, som inte har tränat på länge, bestämmer sig för att börja träna igen. Denna träningsvärk är ett resultat av att muskeln inte har använts på det sättet på länge. Träningsvärken försvinner efter ett tag och återkommer inte efter kommande träningspass. Förresten, den här inledande homeopatiska förstförsämringen uppträder endast när homeopaten har valt rätt läkemedel men potensen (styrkan) är lite för hög. En bra homeopat kommer att försöka minimera effekten av en förstförsämring genom noggrant arbete. Om en förstförsämring skulle inträffa så kommer det att ske ganska snart efter att du har tagit läkemedlet och den kommer att vara från bara några timmar till dagar. Denna tillfälliga effekt är något helt annat än de kroniska biverkningar vanliga mediciner ger.

En annan sak som är speciell för klassisk homeopati är prövningarna. En prövning är ett slags test där friska individer tar homeopatiska läkemedel under en längre tid för att se vilka symtom som visar sig. Informationen samlas in och analyseras för att se vilka symtom som uppträder hos många patienter och vilka som mer eller mindre är en lyckträff. Det är aldrig avsikten i klassisk homeopati att göra en sådan prövning med patienter. Detta är emellertid en realistisk komplikation i komplex- och klinisk homeopati, eftersom läkemedlet måste tas dagligen och över lång tid i dessa system, dessutom vanligtvis utan ordentlig professionell vägledning. Det här fenomenet uppstår inte i klassisk homeopati eftersom ett läkemedel i regel endast tas vid ett enda tillfälle. Korrekt vägledning av en klassisk homeopat är nödvändig för att justera behandlingen efter hur symtomen förändras och hur patienten upplever dem.

Den unika med klassisk homeopati är att patienten i de flesta fall tar det homeopatiska läkemedlet en gång. Effekten av ett väl valt homeopatiskt läkemedel kan fortgå i veckor, t o m månader, beroende på patientens hälsotillstånd och omständigheterna, så det här är väldigt bekvämt för patienten. I de flesta fall är det inte nödvändigt att ta läkemedlet dagligen (beroende på typ av hälsoproblem och omständigheter). Detta är bekvämt och billigare. En framgångsrik behandling med klassisk homeopati kan leda till långsiktig förbättring av problemet utan att man behöver ta alla möjliga läkemedel.

En del patienter är rädda för att ett felaktigt valt homeopatiskt läkemedel kan få negativa effekter om de tas för länge (beroende på patientens känslighet). Homeopatiska läkemedel fungerar emellertid bara när de är rätt valda. Jämför det med hormoner: ett hormon i blodet aktiverar endast mottagare som har receptorer för det specifika hormonet. Andra receptorer som inte är känsliga för hormonet svarar inte. Detta är ett exempel på en frisk persons fysiologi, men vi kan också tänka oss en patologisk motsvarighet: tänk t ex på allergener. Människor som är känsliga för vissa allergener reagerar på dem. Om till exempel tio personer står tillsammans och utsätts för ett visst pollen så kommer endast den person som är allergisk mot denna typ av pollen att reagera och de andra inte. Ändå utsätts alla tio personer för samma mängd och samma typ av pollen. En person kan vara känslig för en annan växt eller annan substans jämfört med en annan hösnuve-patient. Ur det här perspektivet är det inte så konstigt att ett läkemedel har effekt på en person och inte på en annan. Denna känslighet gör att användningen av homeopatiska läkemedel är säker, förutsatt att du vägleds av en professionell och kunnig klassisk homeopat.

Under kursens gång på ECCH lär du dig hur du ordinerar homeopatiska läkemedel korrekt correctly

Som studerande i klassisk homeopati är det mycket viktigt att lära sig att ordinera rätt medel för patienten. Man behöver lära sig hur man tar en anamnes på rätt sätt, hur man väljer symtom och hur man repertoriserar dessa symtom. Vi kan lära dig hur du med tillit gör detta på ett noggrant sätt och därmed rejält ökar chansen att du väljer korrekt homeopatiskt läkemedel för patienten. En förstförsämring är ett gott tecken, men man vill förhindra att den initiala försämringen blir alltför stark. Under vår kurs visar vi hur det går till.

Hela läroplanen för vår homeopatikurs är konstruerad på ett sådant sätt att du lär dig hur du effektivt och snabbt hittar lämpligt homeopatiskt läkemedel för varje patient. Genom att välja ett lämpligt medel är det möjligt att stärka patientens hälsa på ett milt sätt och på lång sikt.

Vi lär dig inte enbart hur du väljer rätt homeopatiskt läkemedel utan också att utveckla en insikt och kunskap om hur symtom kan utvecklas efter att du skrivit ut ett läkemedel och justera den fortsatta behandlingen i enlighet med detta. Detta är minst lika viktigt som att förskriva rätt första läkemedel, utan denna kunskap kan du inte justera behandlingen om det skulle behövas. För att bedöma utvecklingen efter att ett läkemedel har ordinerats använder vi oss bland annat av följande:

  • Reaktionsmönster – Det här är olika tänkbara reaktioner efter att ett homeopatiskt läkemedel har ordinerats. Vi vill inte att du ska lära in en mängd bestämda mallar utantill, men dessa mallar används för att utveckla en förståelse på ett djupare plan som säger något om vad som händer med patientens hälsa. Detta ger en tillförlitlig vägledning i behandlingen av människor.
  • Patologisk hierarki – Patientens patologi kan jämföras med ett visst diagram av patologi. Förändringar och skiften i patologin kan indikera att behandlingen är framgångsrik eller skadlig.
  • Hälsonivåer – En persons hälsonivå vid ett visst tillfälle. I klassisk homeopati förutsätter vi inte att människor är sjuka eller friska utan de hör hemma någonstans i ett spektrum mellan mycket hälsosam och väldigt sjuk.
  • Utveckling av akuta sjukdomar – Det är möjligt att en person utvecklar en akut sjukdom som influensa, cystit, etc. Svårighetsgraden och frekvensen hos dessa akuta sjukdomar är en indikation på vilken hälsonivå personen befinner sig. Förändringar i frekvens och svårighetsgrad ger information om förändringar i patientens hälsonivå. Med avseende på förändringar i hälsonivån kan detta vara en indikation på förbättring eller försämring av patientens allmänna hälsotillstånd.
  • Prövning – Vi lär dig självklart hur man förhindrar och känner igen en oavsiktlig prövning.

Fångade den här artikeln ditt intresse eller har du fler frågor? Tveka inte att ta kontakt med vårt utbildningscenter (+31 40 2135449 eller e-post). Om du är entusiastisk och vill anmäla dig till utbildningen, fyll i ansökningsformuläret. 

error: Content is protected !!