Vill du förbättra människors hälsa?

Sammanfattning

Känner du igen den här situationen och skulle du vilja förbättra människors hälsa på riktigt? Troligen känner du ett sådant behov därför att du arbetar inom ett helt annat arbetsområde eller du kanske arbetar inom vården men gör många olika saker, förutom att arbeta med människor direkt? Då kan ett bra alternativ vara att överväga klassisk homeopati som en lösning på ditt problem. Som klassisk homeopat arbetar du som terapeut och som entreprenör, vilket ger dig möjlighet att verkligen förbättra andra människors hälsa. Utbildningen på vår skola tar tre år och för de flesta studenter går tiden mycket snabbt. Vår skola är först och främst inriktad på att lära ut hur homeopati ska användas. Detta kan beskrivas bäst som att lära sig bota patienter på ett förståeligt, korrekt och praktiskt sätt.

Arbetar du redan nu med människors hälsa?

Kanske känner du igen problemet att du skulle vilja stärka människors hälsa, men det är inte möjligt i ditt nuvarande jobb. Det kan antingen vara så att ditt nuvarande jobb är inom ett helt annat arbetsområde som inte har någonting med människors hälsa att göra, eller ditt jobb omfattar bara den administrativa delen av att förbättra människors hälsa. Det kan också vara så att du arbetar inom hälsosektorn, men det är inte tillräckligt tillfredsställande för dig.

Klassisk homeopati kan hjälpa dig att bli mer involverad i människors hälsa

Om du vill förbättra människors hälsa så kan en utbildning till klassisk homeopat vara en lösning. Som klassisk homeopat arbetar du nästan uteslutande med att förbättra människors hälsa medan den administrativa delen i den homeopatiska praktiken är av underordnad betydelse. Klassisk homeopati är en praktisk terapi som används för att förbättra den fysiska och dessutom den mentala-känslomässiga hälsan hos dina patienter. Dessutom kan du arbeta självständigt och till mycket stor del själv bestämma hur och när du vill arbeta, vilka material du vill använda, etc.

Som klassisk homeopat kan du använda större delen av din tid för dina patienters hälsa. På vårt utbildningscenter lär vi dig hur du effektivt arkiverar dina mappar så att du inte behöver ägna mycket tid åt detta för varje patient. Vi lär dig också hur du hittar rätt medel på ett snabbt och praktiskt sätt: det här besparar dig mycket tid på att leta i tillgängliga resurser och det ger dig möjlighet att ägna mer tid åt dina patienter.

Som klassisk homeopat tycker du om att arbeta med människor och att aktivt stärka deras hälsa. En relativt välbesökt praktik är mycket värdefullt. Du kan hjälpa fler människor och även utifrån entreprenörssynpunkt är det mycket effektivt att ha en välbesökt praktik. Om du känner till rätt tips & tricks är det inte svårt att bygga en blomstrande praktik. Educational Center for Classical Homeopathy använder sig av erfarna och skickliga homeopater som driver blomstrande praktiker.

Educational Center for Classical Homeopathy erbjuder dig möjligheten att bli klassisk homeopat

Om du vill stärka människors hälsa med klassisk homeopati så passar vår utbildning dig. På relativt kort tid (3 år) lär du dig att agera på ett professionellt, praktiskt och effektivt sätt för att förbättra människors hälsa. På Educational Center for Classical Homeopathy kommer vi inte att ägna tid åt ämnen som inte är relevanta i din framtida homeopatiska praktik. Vid sidan av de 3 årens utbildning behöver du läsa en medicinsk utbildning. Detta ingår ej i vår läroplan.

Under utbildningens gång lägger vi mycket tid på den klassiska homeopatins syn på att förbättra människors hälsa, men vi erkänner också vikten av att ha kunskap om vanlig medicin. Tyvärr motsätter sig många terapeuter tillämpningen av vanlig medicin, anatomi, fysiologi, psykopatologi etc. Vi anser dock att det är avgörande att ha en detaljerad kunskap om anatomi, fysiologi och psykopatologi för att uppnå en framgångsrik och pålitlig behandling av patienterna. Därför ger vi dessa ämnen stor uppmärksamhet vid sidan av de nödvändiga medicinska studierna.

Did Fångade den här artikeln ditt intresse eller har du fler frågor? Tveka inte att ta kontakt med vårt utbildningscenter (+31 40 2135449 eller e-post). Om du är entusiastisk och vill anmäla dig till utbildningen, fyll i ansökningsformuläret.

error: Content is protected !!